خانه / برنامه نویسی وب / آموزش PHP / آموزش PHP_آرایه ها در PHP_مرتب سازی آرایه ها در PHP

آموزش PHP_آرایه ها در PHP_مرتب سازی آرایه ها در PHP

آموزش PHP_آرایه ها در PHP_مرتب سازی آرایه ها در PHP

مرتب سازی آرایه ها در PHP :

در بخش قبل به آموزش روش تعریف و استفاده از آرایه ها در PHP پرداختیم . در این بخش توابعی را به شما معرفی می کنیم که به وسیله آنها می توانید آرایه ها را ، بر حسب مقادیر عنصرشان مرتب کنید .
اعضای یک آرایه را می توانید به صورت صعودی یا نزولی ، بر حسب حروف الفبا و یا مقادیر عددی مرتب سازی نمایید . توابع مرتب سازی آرایه ها در PHP عبارتند از :

تابع ( ) sort :

این تابع مقادیر آرایه را از پایین به بالا ( صعودی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال 1

< ? php
$cars = array( ” Volvo ” , ” BMW “, ” Toyota ” ) ;
sort ( $cars ) ;
? >

خروجی

BMW  Toyota  Volvo

مثال 2

< ? php
$numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
sort ( $numbers ) ;
? >

خروجی

2  4   6  11  22

تابع ( ) rsort :

این تابع مقادیر آرایه را از بالا به پایین ( نزولی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال 1

< ? php
$cars = array( ” Volvo ” , ” BMW “, ” Toyota ” ) ;
rsort ( $cars ) ;
? >

خروجی

Volvo Toyota BMW

مثال 2

< ? php
$numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
rsort ( $numbers ) ;
? >

خروجی

22   11   6   4   2

تابع ( ) asort :

این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پایین به بالا ( صعودی  ) ، بر حسب مقدار Value آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال

< ? php
$age = array( ” Peter ” => ” 35 ” , ” Ben ” => ” 37 ” , ” Joe ” => ” 43 ” ) ;
asort( $age ) ;
? >

خروجی

Key = Peter , Value = 35
Key = Ben , Value = 37
Key = Joe , Value = 43

تابع ( ) ksort :

این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پایین به بالا ( صعودی  ) ، بر حسب مقدار Key آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال

< ? php
$age=array(“Peter”=>”35″,”Ben”=>”37″,”Joe”=>”43”);
ksort($age);
? >

خروجی

Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43
Key=Peter, Value=35

تابع ( ) arsort :

این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  Value  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال

< ? php
$age=array( ” Peter ” => ” 35 ” , ” Ben ” => ” 37 ” , ” Joe ” => ” 43 ” ) ;
arsort( $age ) ;
? >

خروجی

Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37
Key=Peter, Value=35

تابع ( ) krsort :

این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  key  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :

مثال

< ? php
$age=array( ” Peter ” => ” 35 ” , ” Ben ” => ” 37 ” , ” Joe ” => ” 43 ” ) ;
krsort( $age ) ;
? >

خروجی

Key = Peter , Value = 35
Key = Joe , Value = 43
Key = Ben , Value = 37

 منبع :developer1.ir

درباره admin

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


رفتن به بالا
ساخت سایت : عصر آسیا مجری طراحی سایت در اصفهان