خانه / پایگاه داده ها / مكانيزه كردن بخش هاي حسابداري انبارداري و فروش كارخانه سنگ

مكانيزه كردن بخش هاي حسابداري انبارداري و فروش كارخانه سنگ

فهرست مطالب

مقدمه  ……………………………………………………………………………….  3

شرح Use Case ………………………………………………………………...…. 4  نمودارها………………………………………………………………………………………..13    Business use case Diagram  …………………………………………………………………..13

14…..….……………………………………. Use Case Diagram

 15…………………………………………Activity Diagram

23……….………..………………………………….Class Diagram

25..…………………………………………Sequence Diagram

31……………………………………Collaboration Diagram

37 .…..…….…………………………………………ER Diagram

لیست پیمانه ای …………………………………………………………………….38

واژه نامه داده ایی …………………………………………………………………..41

 

مقدمه:

 

به علت پيشرفت تكنولوژی و رشد روزافزون سرعت در تحقق اهداف،انجام امور به صورت دستی موردپسند وبهينه نمی باشد.ازاين رو بر آن شديم تا با طراحي اين نرم افزار قدمی در راه تسريع امور برداريم.

در اين سیستم مکانیزه سعي بر ان است كه انتظارات مطرح شده از جانب مسئولين برخی از بخشها كه برآورد شده وسهم عمده ای در پيشرفت كارخانه و همچنين مشكلات بيشتری در زمينه ی انجام امور به صورت دستي دارند را پاسخ گو باشيم.

در مرحله تجزيه وتحليل پروژه ازنظر كارهاي اجرايي مجريان طرح وبخشهاي كارخانه بررسي شد.

در آن مرحله سعي شد پيش زمينه هاي لازم براي طراحي فراهم شود ودر اين مرحله نيز سعي بر آن داريم تا اقدامات لازم را براي پياده سازي به عمل آوريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح use case:

* محاسبه حقوق:

پیش شرط:

ورود صحیح به  سیستم

:Actor

رئیس حسابداری

مراحل:

1)محاسبه حقوق براساس ساعت کار کارمندان

2)تنظیم فیش حقوقی

3)ارائه فیش حقوقی به کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

*محاسبه سود و زیان:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

:Actor

کارمند حسابداری

مراحل:

1)محاسبه هزینه ها

2)کسر هزینه ها در پایان هر دوره

3)اعلام سود وزیان

 

*وصول اسناد:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

کارمند حسابداری

مراحل:

1) وصول اسناد

2)واریز به صندوق

 

 

 

 

 

 

*تنظیم اسناد:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

رئیس حسابداری

مراحل:

1)دریافت مبلغ طبق قرارداد

2)دریافت اسناد

3)بایگانی اسناد

 

*بارگیری:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

مسئول فروش

مسئول انبارداری

مراحل:

1)صدور برنامه بارگیری

2)تائید برنامه

3)اعلام بارگیری

4)ارائه رسید به مشتری

 

*نوشتن فاکتور:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

مسئول فروش

مراحل:

1)تنظیم فاکتور با استفاده از برنامه

2)تحویل فاکتور به مشتری

 

 

 

 

 

*تنظیم قرارداد:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

مسئول فروش

مسئول انبارداری

مراحل:

1) دریافت تقاضا

2) تطبیق با موجودی

      در صورت تطبیق:

           1) تائید تقاضا نامه

           2) تکمیل فرم قرارداد

     در صورت عدم تطبیق:

           اعلام عدم موجودی

3) بررسی فرم قرارداد

     در صورت موافقت

         تحویل به مشتری

      در صورت عدم موافقت

         دریافت عدم موجودی

         اعلام عدم موافقت

*ثبت تولید روزانه:

پیش شرط:

ورود صحیح به سیستم

: Actor

مسئول انبارداری

مراحل:

1) محاسبه متراژ چوب ها

2) دسته بندی چوب ها

3) ثبت ارقام

نمودارها :

Business Use Case Diagram*

 

 

 

 

Use Case Diagram*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class Diagram*

 

 

Sequence Diagram*

                                             بارنامه

فاکتور

 

 

 

 

قرارداد

 

 

 

 

 

 

فیش حقوقی

 

 

 

 

 

ثبت تولید

 

 

 

تنظیم اسناد

Colaboration Diagram*

بارگیری

 

 

 

قرارداد

حقوق

فاکتور

ثبت تولید

 

 

 

 

 

اسناد

ER Diagram*

 

 

 

 

 

 

ليست پيمانه اي:

 

متد محاسبه حقوق :

اين متد وظيفه محاسبه حقوق  كارمندان كارخانه را به عهده دارد.

ورودي:

ساعت كار كارمندان

خروجي:

حقوق كارمندان

متد تنظيم قرارداد:

اين متد وظيفه ثبت قرارداد ما بين مسئول فروش و مشتري را به عهده دارد.اين متد

     می فرستد. Data Base  اطلاعات قرارداد را به

ورودي:

ندارد

خروجي:

ندارد

 

متد محاسبه سود وزيان:

اين متد وظيفه محاسبه سود وزيان و تنظيم اسناد دريافتي را به عهده دارد.

ورودي:

مبلغ كل اسناد كارخانه

خروجي:

مقدار سود وزيان كارخانه

متد بارگيري:

اين متد وظيفه صدور مجوز بارگيري  به مشتري را دارد.

ورودي:

 می خواند.Data Baseاطلاعات قرارداد را از

خروجي:

 می باشد.Boolianبه صورت

متد فاكتور:

اين متد وظيفه تنظيم فاكتور به منظور تحويل به مشتري را به عهده دارد.

ورودي:

 می خواند.Data Base اطلاعات ورودی را از

خروجي:

ندارد.

متد ثبت توليد:

اين متد وظيفه ثبت توليد روزانه كارخانه را به عهده دارد و ثبت اين مقادير در

.Data Base

ورودي:

مقدار توليد روزانه.

خروجي:

ندارد.

 

واژه نامه داده اي:

كارمندان حسابداري :

اين افراد وظيفه محاسبه سود و زيان ،تنظيم اسناد دريافتي و ارائه ساعات كار كارمندان به رئيس حسابداري را به عهده دارند.

رئيس حسابداري :

رئيس حسابداري وظيفه محاسبه حقوق و دريافت نتايج سود وزيان كارخانه را به عهده دارد.

رئيس انبارداري :

اين فرد وظيفه ثبت توليد روزانه كارخانه را به عهده دارد.

مسئول فروش :

اين فرد وظيفه تنظيم قرارداد ،پيش فاكتور وصدور مجوز بارگيري را به عهده دارد

درباره admin

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


رفتن به بالا
ساخت سایت : عصر آسیا مجری طراحی سایت در اصفهان